Caring Fieldmarketing legt meer nadruk op digitalisering

Caring Fieldmarketing wil meer dan ooit nadruk leggen op verdere digitalisering en automatisering binnen de fieldmarketingsector. “De digitale focus is immers in het belang van de mogelijkheden voor onze opdrachtgevers”, benadrukt eigenaar Rick den Boggende (links op de foto). Samen met managing director Erik de Bruijne (rechts) zoekt Caring via de juiste kanalen, in cocreatie met opdrachtgever en/of retailer, naar mogelijkheden om de ‘nieuwe’ consument te blijven bereiken.

De shopper toont in zijn veranderende koopgedrag een bijna duale handelswijze. Non-Stop zijn consumenten verbonden met hun smartphone of tablet, maar gelijktijdig zoeken ze ook naar echtheid, beleving en gevoel. Het is aan de retailers om vorm te geven aan dit subtiele samenspel van behoeften en verwachtingen van consumenten.

Connected
De manier waarop de consument winkelt is, door de ver(der) gaande digitalisering van de maatschappij, aan forse verandering onderhevig. De consument is in alle leeftijden on- en offline “connected” – non stop verbonden via smartphone, tablet of computer – en is voor het vervullen van zijn behoeften niet meer uitsluitend aangewezen op het bezoek van een winkel.

Onder handbereik
“De consument heeft alle informatie over alle producten continu onder handbereik. Voor de retailer betekent dit een continue zoektocht om de juiste informatie over zijn producten op het juiste moment bij de consument onder de aandacht te brengen. De juiste kanalen moeten op het juiste moment worden ingezet: de winkel, internet, social media, etc. Dit subtiele samenspel noemen wij ‘total retail’,”, meldt Caring.

Techniek
Nieuwe technologie kan helpen om het bezoek van de shopper aan winkels en winkelgebieden leuker, interessanter en gemakkelijker te maken, zowel in de fase vóór, tijdens als ná de aankoop. “Om de ‘connected’ consument goed te bedienen zullen winkelgebieden steeds meer prikkels moeten uitzenden, terwijl het bezoek bij de retailer toch als rustig en prettig wordt ervaren. Denk hierbij aan wifi-netwerken en -detectoren, sensors in parkeerplaatsen e.d., beacon-technologie, m-commerce- en e-commerce-platformen, enzovoorts. De diagnose bekijkt welke infrastructuur op dat moment noodzakelijk is, en welke plannen er zijn. Er is de afgelopen jaren heel veel geld verspild omdat men de verkeerde keuzes heeft gemaakt in aanschaf van hardware voor het winkelgebied.”

Online rapportagesysteem
De toenemende digitalisering betekent ook dat Caring kiest voor de input van een realtime en online rapportagesysteem, waarmee tijdens het realisatieproces, maar ook achteraf een nauwkeurige analyse kan worden gemaakt. Deze statistieken geven de opdrachtgevers van Caring een realtime inzicht in het veranderende proces van de kopende consument.

Redactie

De redactie van Shopper Marketing Update

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *