Nieuwe sensor meet passantengedrag

Onder de naam Placemeter is een nieuwe en goedkope sensor op de markt gebracht die in de gaten houdt hoeveel passanten de etalage voorbij lopen. Deze device kost $90 en meet volgens de opgave van de fabrikant op eenvoudige wijze de aantrekkingskracht van de eigen etalage en de conversie daarvan tot winkelbezoek. “Het meten van passanten is niet nieuw, deden wij al zes jaar terug. Waar het werkelijk om gaat, is de analyse van de opgebouwde data”, zegt commercieel directeur Erwin Jonkhoff van Easycount in een reactie. Easycount is een bedrijf dat telsystemen en interactieve rapportage-sofware levert voor het registreren van bezoekersverkeer.

Succes van een fysieke retailoperatie hangt samen met tal van factoren, maar uiteraard ook met het verleiden van passanten via de etalage. De Placemeter moet daar nu een oplossing voor bieden door het aantal passerende mensen te meten in combinatie met het bezoek dat daarop volgt. De oplossing is simpel om te zien. De device heeft de grootte van een mobieltje, terwijl de camera in alle standen valt te zetten. Er is inmiddels ervaring mee opgedaan in het centrum van New York, waarbij een retailer wilde ontdekken welke locatie het beste zou zijn voor een nieuwe vestiging. Wat naar voren kwam, was dat passanten ’s morgens minder snel een winkel in gingen dan ’s middags, hetgeen ook zijn weerslag kan hebben op het ontwikkelen van communicatieplannen.

Vraag aan Erwin Jonkhoff van Easycount: is dit principe inmiddels ingeburgerd in ons land?

“Wat je ziet, is dat de techniek daartoe al langer bestaat. Nederlandse retailers gaan daar echter terughoudender mee om dan buitenlandse partijen. Dan bedoel ik niet alleen Amerikaanse partijen, maar ook Franse, Britse en zelfs Russische. Buitenlandse retailers tonen vaak meer behoefte aan diepgravende analyses om hun winkeloperaties te rechtvaardigen. De relatie tussen passantenstromen, winkelbezoek, conversie of omzet wordt elders uitputtender onderzocht dan hier. Wij ondernemen mee op een praktische manier: als we onderaan de streep winst overhouden, dan is ons doel bereikt.”

“Tegelijkertijd zie je wel degelijk dat nationale ketens nu die kant op bewegen. Er ontstaat meer behoefte aan tastbare bekrachtiging van de keuzes die worden gemaakt. Het meten van de passantenstroom in combinatie met winkelbezoek is één van die bewijzen daartoe.”

Wat vind je van de oplossing die nu in het nieuws komt?

“Leuke introductie, maar echt nieuw is het niet. Wij waren daar zes jaar geleden al mee bezig. Ook wij hebben dergelijke klantentelsystemen actief. Uit concurrentieoverwegingen wil ik echter niet vertellen hoeveel dat zijn. Toch is dat maar een deel van de oplossing. Je kunt passanten tellen, maar de uitdaging zit juist in het combineren van andere data. Je hebt rekening te houden met factoren als seizoen, plaatselijke evenementen, weersomstandigheden, noem maar op. De kunt om deze aanpak succesvol te maken, heeft vooral van doen met het interpreteren van data. Meten heeft dan ook pas zien als je iets met die data doet, of combineert met andere informatie. Denk aan het aantal bezoekers in je winkel in relatie met de conversie. Of aan het aantal passanten en het aantrekkelijk maken van de etalage.”

Hoe staat het met de privacywetgeving en het meten van de passantenstroom?

“Wat niet mag, is shoppers aan de hand van wifi-signalen volgen zonder hen hierover te informeren. Dat is in strijd met de wet, met name omdat die signalen zijn terug te voeren tot individuele personen. Het tracken of opslaan van een imei-nummer of nummer van je smartphone mag niet. Wij gebruiken een easybecon-methode die wel is toegestaan. Ook het maken van opnames van grote groepen mensen mag. Het filmen van passanten is niet in strijd met de wet, omdat op deze manier individuele mensen niet als zodanig zijn te isoleren.”

Redactie

De redactie van Shopper Marketing Update