Supermarkt wordt verstheater, bulkboodschappen gaan online

De turbulentie in levensmiddelenland is heftiger dan ooit. Grenzen vervagen op alle fronten. Tussen logistiek, detailhandel en horeca, tussen gevestigde detailhandel en ambulante handel, tussen online en offline, en tussen foodretail en non-food retail. Blurring wordt dat genoemd. Die ontwikkeling moet je echter niet afdoen als hype, blurring is een blijvend fenomeen. Dat menen advocaten- en notarissenkantoor Lexence (gespecialiseerd in vastgoed- en ondernemingsrecht) en Bureau Stedelijke Planning. Ze hebben er net een rapport over gepubliceerd: ‘Blurring, over de vervagende grenzen in de foodretail en de beperkingen in de ruimtelijke ordening’. Een belangrijk deel van het rapport gaat over de conflicten die dat oplevert, maar minstens zo interessant is om de toekomstvisie van betrokkenen te lezen.

De vervaging tussen sectoren en branches is niet nieuw, lezen we in het rapport, maar waar we nu wel mee te maken krijgen, zijn nieuwe aanbodvormen. En die hebben we vooral te danken aan technologische ontwikkelingen. “Solitaire pick-up-points, abonnementsdiensten en de opkomst van thuisbezorging hadden niet zo’n vlucht kunnen nemen zonder moderne communicatietechnologieën zoals (mobiel) internet.”

Bekendste vorm

De bekendste vorm van blurring is die tussen foodretail (supermarkt en speciaalzaak) enerzijds en foodservice anderzijds. Het kan hierbij gaan om gevestigde supermarkten die elementen van foodservice integreren (zoals de Jumbo Foodmarkt), nieuwe foodretailers die elementen van foodservice integreren (zoals Stach) en horecaspelers die elementen van foodretail integreren in hun bedrijfsvoering (zoals de Valk Versmarkt). Daarbij is het interessant om te constateren dat blurring tussen foodretail en foodservice vooral eenrichtingsverkeer is. “Nieuwe concepten en formules binnen bestaande supermarktorganisaties weten meer en succesvoller elementen uit foodservice te kopiëren dan dat foodserviceformules elementen uit de foodretail weten te kopiëren.”

Verstheater

Welke sprong online foodverkoop gaat maken, is nog ongewis. Deze ontwikkeling staat pas aan het begin van de te verwachten groei, waarbij de auteurs van het rapport verwijzen naar de prognose dat het aandeel online in de foodsector de komende vijf jaar verdrievoudigt. Die ontwikkeling zal nadrukkelijk zijn stempel drukken op het huidige supermarktlandschap: Met de snelle opkomst van afhalen en bezorgen van vooral de bulkboodschappen ontstaat letterlijk en figuurlijk ruimte om in de traditionele vestigingspunten (de supermarkten) vers en versbereid meer ruimte te geven. “De supermarkten zullen hun logistieke functie als het gaat om de verkoop van houdbare levensmiddelen meer en meer overdragen aan afhaalpunten (in en buiten de winkels en centra) en bezorgservices. In de resterende ruimte die ontstaat zullen ze zich etaleren als verstheaters, en het is daar waar het onderscheid met de concurrent gemaakt kan worden: de inspiratie in de traditionele vestigingspunten versus de logistieke efficiency van het bezorg- en afhaalmodel.”

Grote binnensteden

En verderop: “Daar waar veel mensen samen komen (de grote binnensteden en de goed bereikbare locaties aan de stadsrand) zullen de overtreffende trap van versbeleving worden, met relatief veel nieuwkomers van binnen en buiten de branche. In de gebieden daartussen (de naoorlogse woonwijken) zal het spel vooral gespeeld worden tussen de reguliere supermarktformules, maar dan in een ander jasje dan we van ze gewend zijn.”

Het rapport is gratis te downloaden via deze link.

Redactie

De redactie van Shopper Marketing Update