Nu ook mogelijk: adverteren in de mist

Vanaf deze week is het ook mogelijk om te advert­eren in de mist. Winkel­cen­trum Hoog Cathar­i­jne en Cen­ter­com intro­duc­eren het FOGscreen: een nieuwe en opval­lende manier van dig­i­taal adverteren.

Het FOGscreen pro­duceert een scherm van ‘droge’mist, waarop images wor­den gepro­jecteerd. Adver­teerders kun­nen hierop hun merk en bood­schap op opval­lende en orig­inele manier weergeven. Vooral ani­maties en video’s hebben een enorme impact wan­neer ze getoond wor­den op het FOGscreen.

Verder zorgt het scherm voor directe interactie met het winkelende publiek in de directe omgeving. Shop­pers kun­nen de bood­schap niet alleen zien, maar nu ook beleven. Ze kun­nen ‘m aan­raken, voe­len en er zelfs doorheen lopen. Iets wat in de eerste dagen vanaf de instal­latie dan ook veelvuldig gebeurt door vele bezoek­ers van Hoog Catharijne.

Redactie

De redactie van Shopper Marketing Update